13. januar – Manja smrtnost od karcinoma i moždanog udara

0
268

Stopa smrtnosti od kardiovaskularnih i malignih bolesti i moždanog udara značajno je snižena nakon više godina aktivnosti, rekao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i istakao da je Crna Gora u 2017. napravila najveći pomak u zdravstvu na listi rangiranih 35 evropskih zemalja. – To smatramo jednim od najvećih rezulatata, jer on predstavlja sumaciju svih naših aktivnosti u ovoj godini, iako postoje i aktivnosti koje nisu obuhvaćene bodovanjem, a mi smo ih sproveli i na njih smo ponosni – objasnio je Hrapović. Nakon niza godina aktivnosti, značajno je snižena stopa smrtnosti od kardiovaskularnih i malignih bolesti i moždanog udara. – Naši građani to ne mogu neposredno da osjete, ali statistika govori da se na tom planu mnogo toga uradilo, prije svega upotrebom savremene terapije i savremenih protokola liječenja koji su najzad postigli željeni efekat – istakao je Hrapović. Preventivne aktivnosti su najveći izazov pred Ministarstvom u ovoj godini. Hrapović je kazao da će se raditi na snaženju skrining programa, prije svega radi prevencije i ranog dijagnostifikovanja karcinoma dojke, grlića materice i kolorektuma, ali i da će se ove godine baviti i akreditacijom zdravstvenih ustanova, koje će unijeti standardizovan pristup u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.