12. januar – Regionalna saradnja u okviru projekta Neura Net

0
265

Delegacija Ministarstva zdravlja učestvovala je u Sarajevu na prvom sastanku partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru IPA projekta NeuraNet, koji ima za cilj unaprjeđenje tretmana pacijenata sa epilepsijom i sa Perkinsonovom bolešću.
Projekat se bavi unaprjeđenjem komunikacije i saradnje između referentnih centara i bolnica na području tri države, poboljšavanjem i olakšavanjem kretanja na prekograničnom nivou bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i pacijenata u poodmaklom stadiju Parkinsonove bolesti.
Planirano je uspostavljanje mreže koja će da omogući audio-vizuelnu komunikaciju, daljinsku dijagnozu, razmjenu medicinskih podataka, drugog mišljenja, konsultacije i druge medicinske usluge između referentnih centara i bolnica u realnom vremenu.
Cilj je poboljšanje zdravstvenih usluga, transfer i implementacija ekspertize i najboljih praksi za bolnice u regionu, izgradnja kapaciteta bolnica, smanjenje transporta pacijenata i poboljšanje njihovog kvaliteta života.
– Ministarstvo zdravlja biće u potpunosti otvoreno za regionalnu saradnju, usvajanje novih znanja i razmjenu iskustava u stručnom kliničkom radu, koja doprinose unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i liječenja čestih i teških oboljenja – poručila je predstavnica tog resora Milica Škiljević.
S obzirom da Crna Gora nema kapaciteta za liječenje ovakvih pacijenata, država je omogućila njihovo liječenje u centrima, prvenstveno država regiona, tako da se oni upućuju u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu ili Kliničku bolnicu Rijeka.
– Oni djeluju kao referentni centri za ove bolesti u regionu, gdje su uključeni u ispitivanja najnovijih potencijalno i učinkovitijih antiepileptičkih ljekova ili su upućeni na neuraohiruško liječenje – kazala je Škiljević, generalna direktorica Direktorata za projekte i ekonomiku u zdravstvu.
Jedan od prioriteta rada Ministarstva zdravlja je unaprjeđenje telemedicine, koja je i neizostavni činilac ovog projekta i čija primjena nije stvar prestiža zdravstvenih sistema, već standard bez kojeg se ne može govoriti o savremenoj medicini.
Za Crnu Goru je planirana je nabavka EEG aparata sa softverom za EEG analizu, neuraološke stanice i serverski sistem ukupne vrijednosti 70 hiljada eura. Oprema će biti instalirana u Opštoj bolnici Bar i Kliničkom centru Crne Gore.
Projektom je predviđena obuka doktora i medicinskog osoblja i razmjena iskustava u ovoj oblasti.