13. januar – MINISTAR ZDRAVLJA ODRŽAO SASTANAK SA DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
261

01Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt sa saradnicima održao je sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova, na kojem je prezentovan jedinstveni plan kontinuirane medicinske edukacije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Imajući u vidu brzinu promjena medicinskih znanja, inovacije u dijagnostičko-terapijskom pristupu, neophodnost konstantnog unapređenja kvaliteta rada i praćenja savremenih medicinskih tokova, Ministarstvo zdravlja je kao vodeći problem prepoznalo nedostatak kontinuirane edukacije medicinskog kadra.

Koncept kontinuirane medicinske edukcije osmišljen je kao zakonska obaveza zdravstvenih ustanova i zaposlenih u zdravstvenom sistemu, koja ima za cilj da se savremeni trendovi i znanja blagovremeno i aktivno implementiraju u svakodnevni rad u zdravstvenom sistemu. Sačinjen je sveobuhvatan jedinstveni plan kontinuirane medicinske edukacije za sve nivoe zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, kako za ljekare, tako i za srednji medicinski kadar, koji će se sprovoditi u svim zdravstvenim ustanovama tokom 2016. godine. Planom su predviđenja predavanja i demonstrativni kursevi, kako za sve oblasti kliničke medicine, tako i za javno-zdravstvene djelatnosti. Za ove potrebe biće angažovani predavači sa Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao eminentni stručnjaci iz države i regiona.

Na sastanku je razgovarano i o obavezama i aktivnostima zdravstvenih ustanova u tekućoj godini. Ministar Šegrt je kazao da je zajednički cilj svih zdravstvenih ustanova unaprjeđenje zdravstvenog sistema po svim segmentima kroz permanentnu edukaciju medicinskog kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite, smanjenje bolničkog posteljnog fonda i unaprjeđenje bolničke infrastrukture. Na taj način, kako je istakao ministar Šegrt, uspostaviće se savremeni principi zdrave, sigurne i kvalitetne medicinske prakse i obezbijediti kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita svim građanima, kao krajni cilj svakog modernog i održivog zdravstvenog sistema.
Ministar Šegrt je podsjetio da su u tom cilju donesena i usvojena strateška dokumenta, čiji je cilj prevazilaženje postojećih prepoznatih slabosti i dogradnja sistema po naučnim i tehnološkim zahtjevima, a sve u cilju uspostavljanja finansijski održivog zdravstvenog sistema koji će obezbijediti odgovarajući kvalitet zdavstvenih usluga i veću bezbjednost pacijenta.