13. maj – SVJETSKA ZDRAVSTVENA STATISTIKA IZVJEŠTAVA O GLOBALNIM ZDRAVSTVENIM CILJEVIMA ZA 194 ZEMLJE

0
297

Godina 2015. je završna godina za Milenijumske ciljeve razvoja Ujedinjenih nacija (MDGs); ciljeve postavljene od strane vlada 2000. godine da bi se okončalo globalno siromaštvo.

Ovogodišnja „Svjetska zdravstvena statistika“ koju je objavila Svjetska zdravstvena organizacija ocenjuje napredak u realizaciji zdravljenih ciljeva u svakoj od 194 zemalje za koje su dostupni podaci. Ako se dosadašnji trend nastavi, do kraja ove godine, ispuniće se globalni ciljevi koji se tiču epidemije HIV-a, malarije, tuberkuloze i povećanja pristupa pitkoj vodi. Takođe će se napraviti značajan napredak u smanjenju podhranjenosti kod djece, smrti majki i djece i povećati pristup osnovnim sanitarijama.

„Milenijumski ciljevi razvoja Ujedinjenih nacija pokazali su se dobri za javno zdravlje. Oni su fokusirali političku pažnju i generisali potrebna sredstva za mnoge važne javne zdravstvene izazove,“ rekla je dr Margaret Čen, generalna direktorka SZO-a.

„Iako je napredak veoma ohrabrujući, još uvijek postoje veliki propusti između i unutar zemalja. Današnji izveštaj naglašava potrebu da se nastave napori usmjereni ka obezbjeđivanju pristupa zdravstvenim uslugama najugroženijim ljudima svijeta,“ kazala je dr Čen.