14. februar – Crna Gora doprinosi postizanju javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou

0
235

Vlada Crne Gore u značajnoj mjeri jača nacionalne kapacitete za prevenciju rizika po zdravlje nacije kroz implementaciju Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR), saopšteno je na ministarskom sastanku o implementaciji Akcionog plana u cilju poboljšanja spremnosti zdravstvenih sistema za zaštitu od epidemija i drugih zdravstvenih vanrednih situacija u evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije.
Sastanak se održao u Istanbulu od 12.-14.02.2019.godine, a delegaciju Crne Gore činila je prof.dr Vesna Miranović, direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja, dr Miro Knežević, direktor Direktorata za javno zdravlje i dr Božidarka Rakočević, nacionalni fokal point za IHR.
Tokom susreta je saopšteno da Crna Gora aktivno ispunjava svoje međunarodne obaveze u skladu sa zahtjevima svih relevantnih institucija, te da su uz pomoć Regionalne kancelarije SZO za Evropu i uz podršku direktorke Zuzane Jakab, urađene brojne aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta zemlje u skladu sa zahtjevima IHR.
Kontinuirano se radi i na osnaživanju pripremljenosti zemlje u realizaciji primjene IHR-a kroz jačanje zdravstvenih sistema i kapaciteta za kontrolu antimikrobne rezistencije (AMR).
Crna Gora podržava tri strateška stuba nacrta akcionog plana: izgradnja, jačanje i održivost osnovnih kapaciteta država članica u skladu sa IHR; jačanje upravljanja događajima i usklađenost sa zahtjevima IHR i mjerenje napretka i promovisanje odgovornosti, uključujući i obavezne godišnje izvještaje Svjetskoj zdravstvenoj skupštini i dobrovoljne kvalitativne i kvantitativne procjene. Podrška je izražena i kroz najavu da će se u maju 2019. godine u Crnoj Gori realizovati Zajednička eksterna evaluacija u cilju provjere kapaciteta zemlje za reagovanje u kriznim situacijama koje su prijetnja javnom zdravlju, a u skladu sa IHR-om.
U cilju jačanja kapaciteta, zemlja je počela proces nominacije aerodroma Podgorica u skladu sa zahtjevima IHR-a, a u okviru tih aktivnosti u 2018.godini urađena je table-top međusektorska vježba i započelo se sa radom na pravljenju dokumenta „Plan reagovanja kod pojave zarazne bolesti u aviosaobraćaju koja predstavlja rizik za javno zdravlje“ uz pomoć Instituta za javno zdravlje „Robert Koh“ iz Berlina.
Crna Gora je ratifikovala Međunarodni zdravstveni pravilnik (IHR) 05.02.2008. godine. Aktom ratifikacije Crna Gora je preuzela međunarodno-pravnu obavezu da obezbijedi pretpostavke za nesmetanu realizaciju obaveza koje proizilaze iz ovog međunarodnog dokumenta. Na taj način naša zemlja doprinosi postizanju maksimalne javno-zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou. Međunarodni zdravstveni pravilnik je izraz potrebe da se na adekvatan način odgovori na narastajuću globalnu vulnerabilnost društva, a u okviru SZO programa za hitne slučajeve u zdravstvu, IHR je ključni instrument za upravljanje u vanrednim zdravstvenim situacijama, uključujući epidemije bolesti, prirodne katastrofe i ekološke krize.
Svrha Međunarodnog zdravstvenog pravilnika je prevencija širenja bolesti na međunarodnom nivou kroz otkrivanje, procjenu rizika i, ukoliko je potrebno, pružanje koordinisanog odgovora na rizike koji mogu predstavljati međunarodnu prijetnju po javno zdravlje.
Cilj koji se želi postići primjenom Međunarodnog zdravstvenog pravilnika je proaktivno upravljanje rizikom u smislu otkrivanja istog u ranoj fazi i njegovo zaustavljanje na samom izvoru, prije nego li uopšte dobije šansu da postane prijetnja po međunarodno zdravlje. Primjena ovog instrumenta pretpostavlja jačanje međunarodne i multisektorske saradnje. Ispunjavanje obaveza predviđenih Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom je proces koji podrazumijeva vrijeme, posvećenost i spremnost svih relevantnih sektora.