14. februar – MRI OTKRIVA RAK PROSTATE

0
427

Baš kao mamografsko snimanje za uspostavljanje dijagnoze raka dojke, veliku kontroverzu izaziva i test koji se koristi za otkrivanje raka prostate. Ali na sreću, najnovija studija pokazala je da će ljekari sada možda imati mnogo pouzdaniji način da ustanove rak prostate kod pacijenata sa visokim rizikom.

Za razliku od raka dojke, koji može da se ustanovi pomoću mamografskog snimanja, rak prostate ne ustanovljava se obično pomoću tako napredne tehnologije. U uobičajenoj biopsiji, ljekari uzimaju uzorke tkiva dok koriste ultrazvuk kao pomoć prilikom procedure. Ljekari Minadž Sidiki i Piter Pinto objašnjavaju zašto ultrazvuk nije baš najbolji.

„Ultrazvuk obezbjeđuje da igla uđe u prostatu, ali ne koristimo ultrazvuk za usmjeravanje igle do mjesta na kojem bi tumor mogao da bude,“ ističe dr Pinto.

„Mi se nasumično trudimo da uzmemo uzorke iz cijele prostate u nadi da ćemo uhvatiti tumor,“ objašnjava dr. Sidiki.

Doktori Sidiki i Pinto sproveli su obimnu studiju sa muškarcima koji imaju povećan rizik od raka prostate. Jedna grupa imala je biopsiju u kojoj je korišćeni ultrazvuk i magnetna rezonanca. Druga grupa je imala uobičajenu biopsiju uz pomoć ultrazvuka. Ljekari su zatim uporedili rezultate.

Biopsija uz pomoć ciljanog MRI-a imala je 30 odsto veći procenat u otkrivanju visokorizičnog raka prostate u poređenju sa tradicionalnim biopsijama koje se izvode u današnje vrijeme.