14. februar – Oboljeli od epilepsije brže do pravovremene dijagnoze i terapije

0
559

Upostavljanjem konekcije sa referentnim regionalnim centrima, preko telemedicine, biće omogućeno da pacijenti sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti dobiju najsavremeniju medicinsku uslugu u mjestu boravka, a time će se izbjeći troškovi putovanja i smanjiti liste čekanja.

To je ocijenjeno u okviru edukativnog događaja Razmjena znanja, vještina i primjera dobre prakse u okviru projekta INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet- Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, koji je u Tivtu organizovalo Ministarstvo zdravlja, koje je partner u projektu.

Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Milica Škiljević, kazala je da projekat ne čini posebnim samo njegov humani cilj, već i činjenica da je okupio eminentne stručnjake iz regiona i da je ojačao sponu koja postoji između referentnih centara i bolnica.

– Projekat je omogućio da se primjenom novih savremenih tehnologija telemedicine jača regionalna saradnja. Olakšano je da stručnjaci kroz razmjenu znanja i iskustava uspostave trajnu saradnju i značajno unaprijede kvalitet pružanja zdravstvenih usluga – rekla je Škiljević.

Nabavljena je značajna medicinska oprema, radi se o savremenim EEG uređajima sa pratećim video nadzorom i računarskom opremom. Kreirana je aplikacija, instaliran je savremeni sistem za video konferenciju. Dakle, ojačali smo kapacitete, unaprijedili sistem komunikacije i dalje je na nama. Vjerujem da će ovaj projekat imati svijetlu budućnost i vjerujem u njegovu održivost – poručila je Škiljević.

Direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dr Jevto Eraković, istakao je da je postignut ogroman napredak i da projekat predstavlja vizionarski put na koji način treba sarađivati.

– Ovakvim načinom konekcije omogućava se drugo stručno mišljenje, eksperstko mišljenje i omogućava se da, ako postoji bilo kakva dilema kod ovako teških pacijenata, uz konsultaciju eminentnih stručnjaka, možemo zajednički da je riješimo. To je veliki benefit za nas i naše pacijente – istakao je dr Eraković.

Što se tiče KCCG-a i neurologije, itekako je, kako je dodao, posvećena pažnja razvoju telemedicine.

– U protekloj godini smo, samo u razvoj tog segmenta uložili preko million eura. Napravili smo konekcije sa tri bolnice u okviru Crne Gore i sa mnogim referentnim centrima u Evropi i u svijetu. A najvažnije je da smo povezani sa regionalnim centrima, jer imamo iste ideje, iste probleme, zadatke – istakao je dr Eraković.

Dječji neurolog u Institutu za bolesti djece KCCG-a, dr Predrag Ignjatović, kazao je da će se pacijentima blagovremeno moći pružiti najsavremeniji terapijski i dijagnostički postupci i smanjiće se troškovi liječenja, jer će pacijenti biti manje upućivani na liječenje u inostranstvo.