14. maj – DEPRESIJA DOMINANTNA KOD ADOLESCENATA

0
349

Izvještaj SZO-a pod nazivom „Zdravlje za adolescente svijeta” otkriva da je depresija dominantan uzrok bolesti i invalid­nosti dječaka i djevojčica uzrasta od 10 do 19 godina. Najčešći uzroci smrti adolescenata su: saobraćajne nesreće, HIV/AIDS i samoubistvo. Procjenjuje se da je samo 2012. godine u svijetu umrlo 1, 3 miliona adolescenata.

„Nadamo se da će ovaj izvještaj skrenuti pažnju na zdravstvene potrebe i probleme tinejdžera i poslužiti kao odskočna daska za ubrzano djeljovanje”- navela je dr Flavia Bustreo, pomoćnca generalnog direktora za zdravlje porodice, žena i djece pri SZO.

Oslanjajući se na velik broj dokaza i konsultacija sa ado­lescentima širom svijeta, izveštaj takođe, po prvi put objedinjuje sve SZO smjernice o širokom spektru zdravstvenih pitanja koja utiču na adolescente. Ovo uključuje duvan, alkohol i droge, HIV, povrede, mentalno zdravlje, ishranu, seksualno i reproduktivno zdravlje i nasilje.