15. maj – ŽIVOTNI VIJEK SE PRODUŽIO

0
362

Prema „Svjetskoj zdravstvenoj statistci 2014” objavljenoj 15. maja ljudi žive duže. Na osnovu globalnih prosjeka, djevojčice rođene 2012. godine mogu da očekuju da će živjeti 73 godine, a dječaci oko 68. Ovo je šest godina duže od prosječnog životnog vijeka u odnosu na 1990. godinu kada je isto istraživanje rađeno. Istraživanje pokazuje da su najveći napredak ostvarile države sa niskim dohotkok. Prvih šest zemalja u kojim se očekivano trajanje života najviše povećalo su: Liberija koja bilježi porast životnog vijeka za 20 godina, potom Etijopija gdje je životni vijek sa 45 porastao na 65 godina, zatim Maldivi koji bilježe porast od 19 godina, Kamboža gdje je životni vijek sa 54 pomjeren na 72 godine, Istočni Timor u kom je starosna granica pomjerena za 16 godina i Ruanada u kojoj je život sa 48 produžen na 65 godina.

„Važan razlog produžetka globalnog životnog vijek je sve manji broj djece koja umiru prije svog petog rođendana”-navela je Margaret Čen, generalna direktorica SZO-a. „Ali i dalje postoji veliki jaz između bogatih i siromašnih: ljudi u zeml­jama sa visokim prihodima i dalje imaju mnogo veće šanse da žive duže nego ljudi u zemljama sa niskim prihodima,” dodala je ona.