15. april – AKREDITACIJA ZA NOVE 33 ZDRAVSTVENE USTANOVE

0
346

BEOGRAD – Ministarka zdravlja, prof. Slavica Đukić Dejanović je  predstavnicima 33 ustanove primarne zdravstvene zaštite uručila ugovore o dodjeli grantova (finansijskih sredstava) na ime ulaska u postupak akreditacije, ukupne vrijednosti 12.659.300,00 dinara.

Sredstva za realizaciju odobrenih projekata su obezbjeđena kroz projekat Ministarstva zdravlja “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”. Sredstva pokrivaju 33%, 50%, 70% ili 90% ukupne cijene postupka akreditacije. Visina procenta zavisi od stepena razvijenosti opštine na kojoj se dom zdravlja nalazi.

Dodjela sredstava podrazumjeva potpisivanje ugovora između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i zdravstvene ustanove, na osnovu čega ta zdravstvena ustanova potpisuje ugovor o sprovođenju postupka akreditacije sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije – AZUS.