15. april – PREDSTAVLJENI NALAZI ANALIZE UTICAJA ZAGAĐENOG VAZDUHA NA ZDRAVLJE ČOVJEKA

0
251

Održan je sastanak u hotelu Ramada, u Podgorici na kom su predstavljeni nalazi analize uticaja zagađenja vazduha na zdravlje stanovništva u crnogorskim opštinama. Sastanak je bio prilika da se obave planirane nacionalne konsultacije o dobijenim rezultatima, te da se kroz multisektorski dijalog identifikuju i usaglase preporuke za rješavanje prepoznatih problema na održiv i odgovoran način.

Predmetna analiza izradjena je u okviru saradnje između Vlade Crne Gore i Svjetske zdravstvene organizacije, uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore. Analizom su obuhvaćeni podaci o kvalitetu vazduha u tri najveće i najugroženije crnogorske opštine: Podgorici, Nikšiću i Pljevljima, kako bi se procijenio uticaj zagađenja vazduha na zdravlje stanovništva.

Primjenom metode Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu zdravstvenih rizika, došlo se do rezultata koji ukazuju na zdravstvene posljedice povezane sa izloženošću česticama u stepenu značajno većem od nivoa preporučenog SZO Smjernicama o kvalitetu vazduha. Planirano je da nalazi ove procjene budu korišteni i prilikom izrade Plana konkretnih mjera.