15. avgust – Virus dječije paralize primijenjen u liječenju tumora mozga – SAD

0
277

Na vidiku je novo otkriće u liječenju raka na mozgu. Ljekari su upotrijebili modifikovani virus dječije paralize ili polija, prilikom tretmana osoba sa rakom mozga. Rezultati za sada obećavaju!
Prije osam godina, Stefani Huper uspostavljena je dijagnoza glioblastoma, agresivnog oblika raka na mozgu. Hirurzi su uklonili tumor ali se on vratio dvije godine kasnije. Stopa preživljavanja za glioblastom je niska, u najboljem slučaju, godinu i po dana poslije dijagnoze. Huper se uključila u studiju u kojoj je korišćen genetski modifikovani virus dječije paralize razvijen na institutu Djuk. Modifikovani virus ne izaziva paralizu ali smanjuje tumor. Klinička ispitivanja pokazala su da je tretman značajno poboljšao stopu preživljavanja kod pacijenata kojima se glioblastom vratio.
Trogodišnja stopa preživljavanja bila je 21 procenat za te pacijente, dok je samo četiri procenta pacijenata u istraživanju sa istom vrstom povratnog tumora, bilo živo tri godine nakon što su primili uobičajeni tretman. Čak i mrtav polio virus izaziva veoma snažnu imunološku reakciju i koristi se za vakcinu protiv te bolesti.