15. februar – Donacija Komore fizioterapeuta Crne Gore

0
246

Komora fizioterapeuta Crne Gore donirala je Studijskom programu Primijenjena fizioterapija anatomski skelet. U ime Komore fizioterapeuta Crne Gore donaciju je ručio Krsto Kovačević, predsjednik, a u ime  Studijskog programa Primijenjena fizioterapija donaciju jeprimila Sonja Grujičić.

Anatomski skelet namijenjen je studentima  Studijskog programa Primijenjena fizioterapija za praktičnu nastavu i nalazi se u Kabinetu za kineziterapiju.