15. jun – Izabrani ljekar zakazuje pregled kod specijaliste

0
285

Ministarstvo zdravlja Crne Gore predstavilo je Projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u javnim zdravstvenim ustanovama. Na konferenciji su govorile prof. dr Vesna Miranović, generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i Zorica Kovačević, direktorica Kliničkog centra Crne Gore.
Cilj Projekta je da se omogući pacijentima da specijalistički pregled mogu zakazati u mjestu u kom se nalazi njihov izabrani ljekar, a potom ga obaviti u najbližoj bolnici i u najkraćem vremenskom roku.
PROCEDURA ZAKAZIVANJA SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA:
• Izabrani ljekar procjenjuje kada pacijent treba da bude upućen na specijalistički pregled;
• Prvi specijalistički pregled obavlja se u roku od 30 dana;
• Izabrani ljekar priprema pacijenta za specijalistički pregled (pacijent prikuplja neophodne laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage);
• Nakon urađenih analiza, pacijent od izabranog ljekara dobija uput sa nazivom zdravstvene ustanove, datumom i vremenom specijalističkog pregleda;
• Tri radna dana prije zakazanog specijalističkog pregleda medicinska sestra u periodu od 8h – 10h poziva pacijenta da potvrdi dolazak na pregled. Ukoliko se prisustvo na zakazani termin ne potvrdi, pacijent gubi taj termin i kreće u ponovnu proceduru zakazivanja;
• Poslije pregleda kod ljekara specijaliste, pacijent se vraća izabranom ljekaru koji mu propisuje terapiju, eventualne dodatne analize i zakazuje kontrolni pregled;
• Ukoliko specijalista na sekundarnom nivou nije u potpunosti u prilici da pruži kompletan medicinski tretman pacijentu, on to konstatuje u svom izvještaju. Nakon toga, izabrani ljekar zakazuje termin u ustanovi tercijarnog nivoa (KCCG).