16. februar – Adaptacija Centara za autizam teče po planu

0
263

Aktivnosti na adaptiranju prostora namijenjenog za prvi nacionalni centar za autizam se realizuju planiranim tempom.
Rješavanje prostornog problema za izgradnju ovog centra je rezultat međuresornog dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, na osnovu kojeg je Kliničkom centru Crne Gore ustupljen na trajno korištenje prostor površine 410 m2 koji se nalazi u istoj zgradi.
Generalna direktorka Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu dr Vesna Miranović je kazala da će sistematičan pristup dovesti do toga da sva djeca sa poremećajima iz autističnog sprektra dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti.
– KCCG-u je ustupljena i kompletna najsavremenija oprema koja će služiti za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju kod djece sa poremećajima iz autističnog spektra, medicinsku rehabilitaciju djece sa usporenim psihomotornim razvojem i za pružanje usluga iz oblasti adolescentne psihijatrije – rekla je Miranović.