16. jul – Samo 0,02 odsto pacijenata imalo pritužbe na rad KCCG

0
271

Tokom ove godine na rad zaposlenih u KCCG žalilo se svega 0,02 odsto od ukupnog broja pacijenata koji su na godišnjem niovu dobili zdravstvenu uslugu u ovoj ustanovi. Takođe, kroz kutije za pritužbe i pohvale, koje su postavljene u Poliklinici, svakodnevno KCCG dobija značajan broj pohvala pacijenata ili članova njihovih porodica, kojima iskazuju zadovoljstvo tretmanom koji su imali tokom liječenja u ovoj ustanovi. Pored toga, za hospitalizovane pacijente i članove njihovih porodica urađeni su Anketni upitnici o zadovoljstvu pruženim uslugama, koji se popunjavaju na otpustu.

Na osnovu pristiglih primjedbi i sugestija građana napravljene su analize, koje su pokazale da je od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata na mjesečnom niovu, prosječno njih oko 1100 vrlo zadovoljno ili zadovoljno tretmanom tokom liječenja, dok je zadovoljstvo iskazalo i 55 članova porodica pacijenata. Primjedbe i sugestije dobijene na ovaj način se ozbiljno razmatraju i služe da se dodatno unapređuje sistem rada i kvalitet zdravstvenih usluga.