16. oktobar – CALIMS nastavlja rad kao Institut za ljekove i medicinska sredstva – CInMED

0
150

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, kao nezavisni regulatorni autoritet, od svog osnivanja kontinuirano teži ka implementaciji najviših evropskih i međunarodnih standarda, kako kroz harmonizaciju legislative, tako i kroz uvođenje procedura koje obezbjeđuju kvalitet, nepristrasnost i transparentnost u radu.

Imajući u vidu da se nalazimo u fazi od ključnog značaja u procesu evropskih integracija, u prethodnom periodi najveća pažnja posvećena je daljem razvoju i unapređenje rada Agencije, prije svega u oblasti dostizanja standarda i primjeni načela i smjernica Evropske unije, kao i razvoju naučne i istraživačke djelatnosti.

U skladu sa postavljenim ciljevima harmonizacije sa propisima i dobrim praksama Evropske unije donijet je i novi Zakon o ljekovima, koji se primjenjuje od 12. avgusta 2020. godine.

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je sa novim Zakonom o ljekovima, Agencija proširila oblast svog djelovanja i na naučno-istraživačku djelatnost i time postala Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CInMED.

Potpuna transformacija i usaglašavanje poslovanja Instituta za ljekove i medicinska sredstva odvijaće se u narednom periodu u skladu sa prelaznim režimom koji je Zakonom propisan. (www.calims.me)