16. oktobar – Sistem dubokog učenja u dijagnostici karcinoma

0
253

Sistem dubokog učenja, koji je razvijen u Gugleovoj AI laboratoriji, pronašao je novu primjenu u medicini. Taj sistem vještačke inteligencije prepoznaje ćelije karcinoma na snimcima tkiva u 99 odsto slučajeva.

Ovoga puta ljekari i naučnici ovaj sistem mogu da koriste za patološke analize i dijagnostiku karcinoma dojke koji se proširio s primarnog žarišta na obližnje limfne čvorove. U te je svrhe još 2016. godine razvijen poseban sistem LYNA (LYmph Node Assistant), koji je u međuvremenu unaprijeđen, testiran i pretvoren u pravog pomoćnika ljekarima.
Gugleovi naučnici, koji se bave vještačkom inteligencijom uspjeli su da istreniraju ovaj sistem mašinskog učenja na dodatnim skupovima podataka, tako da on sada još bolje prepoznaje ćelije karcinoma na snimcima tkiva.
Trenutna preciznost kojom LYNA prepoznaje na kojim se snimcima nalaze metastaze, a na kojima ne, iznosi čak 99 odsto. Osim prepoznavanja pojave ćelija raka, ovaj sistem može da izoluje i njihovu lokaciju na snimku, te prepoznaje i druga sumnjiva područja, ali i daje preporuke ljekarima na šta treba da obrate dodatnu pažnju.
Računarski sistem je testiran na manjim (mikro) metastazama, koje se teško uočavaju, i zabilježio je odlične rezultate i upola skratio vrijeme koje je potrebno za analizu takvih snimaka, kažu iz Gugla.
Iako ova tehnologija pokazuje odlične rezultate, naučnici koji su je razvili kažu da su ti rezultati ostvareni u kontrolisanim uslovima i na ograničenom setu podataka. Isto tako, napominju da će biti potrebno još raditi na tom sistemu, kako bi se AI implementirao u stvarni svijet dijagnostike, gde bi aktivno pomagao ljekarima, ali su svakako optimisti oko toga da će i taj dan uskoro doći.