17. decembar – Na Zlatici otvoreni Dom zdravlja i apoteka

0
401

Na Zlatici je otvoren višenamjenski objekat u koji je pored pošte, apoteke, prostorije za rad penzionera i mjesne zajednice smješten i Dom zdravlja. U izgradnju objekta uloženo je 520 hiljada eura.

– Vlada i Glavni grad ulažu stalne napore kako bi širili spektar, kvalitet i dostupnost usluga građanima, u skladu sa savremenim potrebama – kazao je potpredsjednik Vlade mr Milutin Simović na otvaranju novoizgrađenog višenamjenskog objekta na Zlatici. Objekat su u prisustvu potpredsjednika Simovića, brojnih gostiju i mještana Zlatice, otvorili ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, kao i direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić.

Ministar zdravlja dr Hrapović kazao je da je unapređenje zdravstvene zaštite u prigradskim i seoskim naseljima imperativ Vlade i Ministarstva zdravlja.
Ministar je saopšto da će u novom objektu na Zlatici raditi četiri zdravstvene ambulante izabranog doktora za odrasle, patronažna služba, laboratorija, apoteka, a tokom naredne godine proširiće se usluge za potrebe stanovnika.