svijet septembar 2017

17. Rekordni broj stogodišnjaka, njih 67.824 – Japan

/Objavio / 0