18. april – DELEGACIJA MOLDAVSKOG ZDRAVSTVA U SLUŽBENOJ POSJETI CRNOJ GORI

0
329

hr8Delegacija Ministarstva zdravlja Republike Moldavije, koju je predvodio pomoćnik ministra zdravlja Moldavije Aleksandru Rosioru, boravila je 18-og aprila u posjeti zdravstvenim institucijama Crne Gore – Fondu za zdravstveno osiguranje, Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Agenciji za lijekove i medicinska sredstva i Domu zdravlja u Danilovgradu. Pomoćnik ministra prim. dr Mensud Grbović i savjetnica u Ministarstvu Nina Milović, razgovarali su sa gostujućom delegacijom. – Obja­šnjavajući važnost ovog sistema, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, a potom i u bolnicama, Grbović je gostima približio funkcionisanje osnovnih postavki integralnog zdravst­venog informacionog sistema, kao i razvoj i implementaciju zdravstveno-statističkog informacionog sistema – navodi se u izvještaju o ovom skupu.