22. april – ZAVRŠENA ANALIZA O OCJENI BEZBJEDNOSTII KVALITETA BOLNIČKE NJEGE MAJKI I NOVOROĐENČADI U CRNOJ GORI

0
345

hr7U okviru multiratelarnog sastanka, ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović primio je 22-og aprila šefa UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamina Perksa. Razlog posjete bilo je uručenje prvog primjerka analize „Ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori – Plan aktivnosti za ” unapređenje kvaliteta perinatalne njege”, koju su uradili interna­cionalni konsultanti u saradnji sa Nacionalnim timom ljekara i uz podršku UNICEF-a. Ministar Radunović je, pored ostalog, objasnio da kako bismo zdravstvenu zaštitu podigli na viši nivo neophodno je uraditi smjernice i standardizovati uslugu porođaja, tretirajući ga kao fiziološki akt, smanjiti broj porođaja koji se završavaju carskim rezom, urađenih epiziotopija kao i farma­koloških sredstava za bezbolne porođaje i nastaviti sa edukacijom kako zdravstvenih radnika tako i podizanja svijesti kod građana. Na sastanku je bilo riječi i o protokolu o međusektorskoj saradnji na deinstitucionalizaciji djece uzrasta od 0-3 godine i uloge sektora zdravstva. U nizu konstruktivnih tema govorilo se i o toku priprema Strategije reproduktivnog zdravlja. Uvjeren da će Ministarstvo zdravlja nastaviti da aktivno učestvuje u realizaciji budućih zajedničkih projekata, Perks je izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom.