18. avgust – NEODLUČNOST NA VAKCINACIJU JE RASTUĆI PROBLEM PROGRAMA IMUNIZACIJE

0
361

Osobe koje odlažu ili odbijaju vakcinaciju sebe ili svoje djece predstavljaju rastući izazov za zemlje koje nastoje da riješe imunizacioni problem. Globalno posmatrano, jedno od petoro djece još uvijek nije primilo rutinsku imunizaciju za zaštitu života, a procjenjuje se da 1,5 miliona djece i dalje umire svake godine od bolesti koje mogu biti spriječene vakcinama koje već postoje.

U posebnom izdanju žurnala Vakcina, koji je pripremila i objavila SZO, razmatrani su pogledi eksperata na ulogu odbojnosti prema vakcinaciji u ograničenoj pokrivenosti vakcinom, a i istraživane su strategije za prevazilaženje ovog problema. Odbojnost prema vakcinaciji se reflektuje u odlaganju prihvatanja ili odbijanja sigurne vakcinacije, uprkos dostupnosti vakcinacionih servisa.

Ovo je kompleksan problem specifičnog sadržaja, koji varira u zavisnosti od vremena, mjesta i vakcine. On je uzrokovan faktorima kao što su neiformisanost i nepovjerenje.

„Vakcinacija može samo da unaprijedi zdravlje i spriječi smrtnost, a imunizacioni programi moraju biti sposobni da ostvare i održe visok nivo razumijevanja potrebe za vakcinacijom. Odbojnost prema vakcinaciji je sve veći problem za državne programe imunizacije,“ rekao je dr Filip Dukos, stariji savjetnik za imunizaciju Svjetske zdravstvene organizacije u Odjeljenju za vakcine i biologiju, i gost urednik specijalnog izdanja Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije u vezi sa oklijevanjem vakcinacije.