18. jul – TOKOM ODRŽAVANJA SEA DANCE FESTIVALA PRUŽANA JE PRAVOVREMENA I KVALITETNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITU

0
340

Medical LogoMedicinski timovi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, tokom održavanja Sea Dance festivala u Budvi, od 14. do 17. jula 2016. godine, u potpunosti su odgovorili zadatku i svim posjetiocima, kojima je bila potrebna zdravstvena usluga, pružili kvalitetnu, efikasnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zavod za hitnu medicinsku pomoć izradio je plan medicinskog obezbjedjenja festivala, u skladu sa medicinskom doktrinom, koja važi za obezbjedjenje događaja ovakvog tipa. Plan je usvojilo Ministarstvo zdravlja Crne Gore i organizator Sea Dance festivala. U obezbjeđenju je učestvovalo 108 zaposlenih iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, sa pet reanimobila, a instalirana je bila i poljska bolnica, sa svom potrebnom medicinskom opremom i aparaturom.

Tokom trajanja festivala, medicinski timovi pregledali su 252 pacijenta i obavljeno je pet transporta do okolnih zdravstvenih ustanova.