18. mart – Vraća se pravo na dopunski rad – Srbija

0
258

Sve zdravstvene ustanove, izuzev apoteka, koje ostaju u nadležnosti lokalih samouprava, prema predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti preći će u nadležnost Republike ili Pokrajine. Od opštih bolnica i domova zdravlja, prema istom predlogu, formiraće se zdravstveni centri, a zdravstveni radnici će ponovo dobiti mogućnost da dopunski rade kod svog ili drugog poslodavca.

U Ministarstvu zdravlja kažu da se zdravstveni centri ponovo uvode kako bi se spajanjem opštih bolnica i domova zdravlja bolje iskoristili kadrovi, prostor i oprema. Ovakvim rješenjem omogućeno je spajanje nemedicinskih i medicinskih djelatnosti, koje su često u istom dvorištu, uključujući i dijagnostičke i specijalističko-konsultativne djelatnosti.

– Praksa je pokazala da je postojanje zdravstvenih centara racionalnije nego odvojeno postojanje doma zdravlja i bolnice. Planom mreže zdravstvenih ustanova određeno je koji će zdravstveni centri postojati, a pretpostavka je da će osnivanje zdravstvenih centara biti znatno brže, lakše i efikasnije od njihovog razdvajanja – kažu u Ministarstvu. Predloženo rešenje o dopunskom radu već postoji u praksi, a sada će biti precizirano i da ljekar može da ima najviše tri ugovora o dopunskom radu, i to najviše do jedne trećine radnog vremena.

U Ministarstvu zdravlja kažu da je uvođenje dopunskog rada, uz povećanje plata, jedna od mjera da se zadrži zdravstveni kadar.