18. novembar – POGUBAN GLOBALNI UTICAJ UTAPANJA

0
343

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svakog sata, svakog dana, više od 40 ljudi izgubi život zbog utapanje. Svake godine se po izvještajima SZO-a 372 000 ljudi udavi, a djeca ispod pet godina starosti spadaju u najrizičniju grupu.

Prvi „Globalni izveštaj o utapanju: sprečavanje vodećeg ubice“, otkriva da je utapanje jedan od 10 vodećih uzroka smrti kod djece i mladih u svakom regionu. Izvještaj pokazuje da se više od polovine svih smrtnih slučajeva utapanja dešava kod osoba ispod 25 godina starosti. Najveća stopa smrti od utapanja je u Africi, Aziji i Zapadnom Pacifiku. Osnovni cilj ovog izvještaja je poziv na povećanje napora i resursa da se spriječi smrtnost od utapanja i na taj način spasi mnogo mladih života.

„Napori da se smanji smrtnost kod djece doveli su do zapaženih uspjeha u poslednjih nekoliko decenija, ali su takođe otkrili i skrivene ubice djece,“ rekla je  generalna direktorka SZO-a dr Margaret Čen.

„Utapanje je jedan od njih. To je nepotrebno gubljenje života. Nacionalne i lokalne vlasti moraju preduzeti akcije za uspostavljanje preventivnih mjera,“ dodala je dr Čen.