19. avgust – Sporazum o saradnji ALIMS-a i Agencijom za ljekove iz Rumunije

0
412

01Beograd – Direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva Srbije, spec. dr med. Saša Jaćović, I njegov kolega srodne agencije iz Rumunije, dr Marius Savu, potpisali su Sporazum o saradnji.

Cilj Sporazuma je kontinuirana dostupnost kvalitetnih, efikasnih i bezbjednih ljekova i medicinskih sredstava građanima i zdravstvenim radnicima, kao i zaštita od falsifikovanih proizvoda i dalji napredak u evropskim integracijama Republike Srbije.