19. maj – Ulaganja u zdravstvo da ostanu visokopozicionirana u zvaničnim politikama

0
177

Panademija koronavirusa pokazala je da je više nego ikada važno da ulaganja u zdravstvene sisteme ostanu visoko pozicionirana u zvaničnim političkim planiranjima, čime se doprinosi zdravlju i dobrobiti stanovništva, kazao je ministar zdravlja Crne Gore, Kenan Hrapović tokom 73. zasijedanja Svjetske zdravstvene skupštine koja se održala u Ženevi.

Hrapović je govorio u ime devet država članica zdravstvene mreže jugoistočne Evrope, kojom Crna Gora predsjedava od 1.jula 2019.godine.

– Pandemija COVID 19 snažno je pogodila zemlje sa srednjim dohotkom otkrivajući nam da je suština zdravstva ulaganje, a ne trošak – poručio je Hrapović tokom video zasijedanja SZO skupštine na kojoj je učestvovalo oko 300 delegata.

On je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju je SZO pružala Crnoj Gori u borbi protiv pandemije COVID19 (detekcija, mitigacija, prevencija i suzbijanje obolijevanja uz komunikaciju rizika).

– Ukupno su realizovane tri ekspertske posjete SZO – jedna koja se bavila ocjenom spremnosti sistema da reaguje u vanrednoj situaciji, druga procjenom kliničkih kapaciteta i postupanja sa eventualno oboljelima, i treća – labaratorijskih kapaciteta i praksi Instituta za javno zdravlje. Od strane SZO eksperata ocijenjeno je da je Crnogorski zdravstveni sistem spreman da odgovori izazovu – kazao je Hrapović

Hrapović je kazao da je Crna Gora, slijedeći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, jedna od rijetkih zemalja koja je počela uvođenje mjera za sprečavanje importacije novog koronavirusa prije pojave prvog slučaja obolijevanja, što je rezultiralo time da je naša zemlja među poslednjima u Evropi imala importaciju virusa na svojoj teritoriji, na šta smo izuzetno ponosni.

– Crna Gora je 17. marta potvrdila prva dva slučaja inficiranja novim koronavirusom. Formirani su karantini, privremene bolnice na osnovu razrađenih scenarija. Uspjeli smo da razvučemo epidemijsku krivu kako ne bi došlo do opterećenja zdravstvenog sistema.Veoma važnim smatram za istaći da je našem odgovoru na COVID 19 posebno doprinijela dobro pripremljena i realizovana komunikacija o riziku. Od početka januara, zdravstveni sistem je blagovremeno informisao građane o rizicima i pripremao javnost na nadolazeću epidemiju. Prema poslednjem istraživanju 95% crnogorskih građana smatra da je dobro informisano o novom virusu korona – kazao je Hrapović.

Ministar je kazao i da su svi pokazatelji na strani dobro odrađanog posla koji potpisuje crnogorski zdravstveni sistem.