20. april – STRUČNI SKUP KOMPANIJE „SANOFI-AVENTIS“

0
452

strucniskupStručni skup na temu „ACE inhibitori u kardiovaskularnom kontinuumu“ održan je 20. aprila u Hotelu „Podgorica“, u organizaciji kompanije „Sanofi-Aventis“.

Dr Aneta Bošković govorila je na temu ACE inhibitora u kardiovaskularnom kontinumu fokusirajući se na rezultate HOPE studije, dok je mr sci med. Mihailo Vukmirović održao stručno predavanje na temu „Ventrikularne ekstrasistole i njihov klinički značaj“.