20. februar – OLAKŠANA PROCEDURA ZA VANTJELESNU OPLODNJU – Srbija

0
366

Predsjednica Republičke komisije za medicinski potpomognutu oplodnju dr Ana Mitrović Jovanović rekla je da je stručna komisija dala predlog da se papirološki, birokratske stvari pojednostave i da tako za prvostepenu komisiju uopšte nije potrebno prilagati mikrobiološku dokumentaciju. Starosna granica za žene koje ulaze u proces vantjelesne oplodnje podignuta je sa 40 godina na 42 godine.
Pravilnik koji to omogućava stupio je na snagu, tako da svi parovi kojima je neophodna vantjelesna oplodnja mogu da se prijave u neku od državnih ili privatnih klinika, u kojima se taj postupak radi o trošku države.
Dr Ana Mitrović Jovanović kaže da je ovo zaista dobra vijest i da je stručna komisija predložila da uopšte ne postoji ta gornja granica, da ona bude procijenjena od stručnih lica i od toga koliki je reproduktivni potencijal para u trenutku kada se jave i imaju potrebu za ostvarenje reprodukcije. Prema njenim riječima, pošto je biopotpomognuto oplođenje jako skupo i država nema para da svima omogući, morala je da se postavi neka granica pa je za sada to 42 godine.
Liste čekanja za oplodnju su minimalne i kada Narodni front kao eminentna institucija bude počeo da radi punim kapacitetom te liste će biti minimlane ili ih neće biti.
Zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji je prošao javnu raspravu prije godinu dana.
– Napisali smo jedan moderan zakon, pisala ga je struka i želim da napomenem da nismo imali pritisak sa strane ni politike ni bilo kojih drugih uticaja. Imamo dozvoljeno doniranje jajne ćelije spermatozoida moramo da budemo operativniji u formiranju banke reproduktivnih ćelija i embriona – istakla je Mitrović Jovanović.
Surogat materinstvo za sada nije dozvoljeno jer se nisu stekli uslovi.