20. jul – Saopštenje Ministarstva zdravlja povodom situacije u Visokoj medicinskoj školi u Beranama

0
238

Crnogorska javnost je ovih dana u prilici da se suoči sa velikim brojem saopštenja koja se odnose na status i sadržaj rada Visoke medicinske škole u Beranama i razlozima zbog kojih se praktična nastava u Opštoj bolnici Berane ne može izvoditi na način kako se to radi u Kliničkom centru Crne Gore. Ministarstvo zdravlja, kao krovna institucija crnogorskog zdravstva, ima obavezu da crnogorskoj javnosti predoči dvije dimenzije uloge Visoke medicinske škole u Beranama, stručnu i socijalnu, i predloži rješenja.
U stručnom smislu, neophodno je razgraničiti dva pojma: šta pripada sekundarnom, a šta tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Beranska bolnica pruža pacijentima sekundarni nivo zdravstvene zaštite, kao i Klinički centar Crne Gore za opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin. Upravo su specijalističke usluge sekundarnog nivoa obuhvaćene Nastavnim planom i programom Visoke medicinske škole u Beranama (interna medicina, ginekologija sa akušerstvom, psihijatrija, porodična medicina na primarnom nivou zdravstvene zaštite), za šta Opšta bolnica Berane i Dom zdravlja Berane imaju kadrovskih kapaciteta za podršku.
Specijalističke službe tercijarnog nivoa koje se realizuju u Kliničkom centru Crne Gore (kardiohirurgija, neurohirurgija, dječja hirurgija, neke subspecijalističke oblasti, interventna radiologija) nijesu obuhvaćene Nastavnim planom i programom Visoke medicinske škole u Beranama, te nije neophodno praktičnu nastavu iz ovih oblasti sporovoditi uopšte, te ni u Kliničkom centru Crne Gore.
Socijalna dimenzija potrebe da se održi nastava na Visokoj medicinskoj školi u Beranama je takođe od velikog značaja. Ozbiljne države prave ozbiljne strategije na koji način da se zaustave migracije stanovnika iz manje razvijenih sredina i osnaže kapaciteti za ravnomjerni razvoj. Čudno je da se takva nastojanja ne prepoznaju od strane članova akademske zajednice od kojih se upravo očekuje sveobuhvatnije sagledavanje svih aspekata nekog problema. Uostalom, u izvještaju akreditacione Komisije programa zdravstvene njege Visoke medicinske škole u Beranama iz 2013. godine, dva univerzitetska profesora koji su strani državljani, kažu: “Visoka zdravstvena škola u Beranama, osim obrazovne uloge ima i drugu, značajnu društvenu misiju očuvanja stanovništva u regionu Berana, odnosno sjeverne Crne Gore i to treba njegovati“. Stoga je sve mimo navedene konstatacije površno, neozbiljno poigravanje sa sudbinama čitave regije Crne Gore koja se bori sa odlivom stanovnika ka razvijenijim oblastima.
Ministarstvo zdravlja podržava i sprovodi unaprijeđenje svih oblika edukacije i mobilnosti unutar zdravstvenog i obrazovnog sistema Crne Gore, pa samim tim i unaprijeđenje praktične nastave u Visokoj medicinskoj školi u Beranama, te smatra da generacija studenata koja bude upisana na studije Visoke medicinske škole u nastavnoj 2017.-2018. godini, dio svoje praktične nastave može realizovati i u Kliničkom centru Crne Gore, ukoliko za to postoje potrebe. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Medicinskim fakultetom i Kliničkim centrom Crne Gore je spremno da da svoj doprinos u organizovanju ovakvog modela mobilnosti i edukacije studenata u izvođenju dijela praktične nastave u Kliničkom centru Crne Gore ukoliko se za to ukaže potreba.