20. mart – DELEGACIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA RADIONICI EVROPSKE KOMISIJE

0
281

Delegacija Ministarstva zdravlja Crne Gore učestvovala je na multy-country radionici Evropske komisije (TAIEX), posvećenoj politici javnog zdravlja, migracijama i implementaciji Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR-a), koja je održana 19. i 20. marta u Tirani.

Sastanak je organizovan u saradnji sa Evropskom Komisijom, Regionalnim Razvojnim centrom za kontrolu zaraznih bolesti u okviru zdravstvene Mreže jugoistočne Evrope (SEEHN) u Tirani, SZO, IOM-a i Instituta za javno zdravlje Albanije.

Cilj sastanka bilo je predstavljanje nacionalnih sistema javnog zdravlja, migracionih politika i prevazilaženje prepreka i izazova na putu ka implementaciji Međunarodnog zdravstvenog pravilnika. Posebno su istaknuti regionalni izazovi kojima će u narednom periodu biti posvećena posebna pažnja, kao što su jačanje regionalne međugranične saradnje kroz potpisivanje i sprovođenje bilateralnih ugovora i sporazuma kojima će se regulisati postojeći izazovi u politikama javnog zdravlja, migracijama i implementaciji IHR-a i razvijanje kapaciteta graničnih prelaza u skladu sa zahtjevima Aneksa 1B Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR). Neophodno je da sve zemlje potpisnice IHR-a izvrše nominaciju najmanje dva granična prelaza – jedan kopneni i jedan vazdušni, koji će u potpunosti ispunjavati zahtjeve IHR-a, što je jedan od osnovnih uslova za otvaranje pregovaračkog poglavlja 28-Zaštita zdravlja i potrošača.

Zemlje učesnici na TAIEX multy-country radionici, pored Crne Gore, bile su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, Srbija, Turska i Makedonija.