20. septembar – Energetska efikasnost u Crnoj Gori – Za adaptaciju 18 zdravstvenih objekata 6 miliona eura

0
268

U okviru druge faze projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori vrijedne 6 miliona eura, predvidjeli smo energetsku adaptaciju 18 zdravstvenih objekata, saopštio je državni sekretar Ministarstva zdravlja, Milovan Vujović, na početku implementacije druge faze projekta.
– Pored radova na adaptaciji, plan nam je da kroz realizaciju naredne faze projekta implementiramo monitoring sistem, kojim ćemo na prvom mjestu pratiti nivo komfora u zdravstvenim objektima. Uštede u potrošnji energenata koje budemo ostvarili u adaptiranim objektima u okviru druge faze, koristićemo za primjenu mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima – saopštio je Vujović.
Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije su do sada kroz projekat Energetske efikasnosti u Crnoj Gori opredijelili skoro sedam miliona eura za finansiranje radova koji imaju za cilj stvaranje boljih i komfornijih uslova za boravak u zdravstvenim objektima. Energetski je adaptirano 16 zdravstvenih objekta.
Rezultati sprovedenog socijalnog monitoringa, koji je obuhvatio 7 bolnica i 759 korisnika zdravstvenih objekata, pokazuju da uslovi komfora, odnosno boravka pacijenata i rada medicinskog osoblja zaista jesu poboljšani. Zadovoljstvo pacijenata unutrašnjim komforom je nakon primjena mjera energetske efikasnosti povećano na preko 95%, a medicinskog osoblja na preko 85%. Ukupna potrošnja energije smanjena je za oko 500.000 eura godišnje.
Državni sekretar ministarstva ekonomije, Nikola Vujović, podsjetio je da je projekat Energetska efikasnost u Crnoj Gori počeo 2009. godine, na osnovu kredita sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, te da su postignuti rezultati implementacije projekta višestruki.
Energetska efikasnost je jedan od prioriteta energetske politike Crne Gore. Predstavlja prepoznat način za ekonomično i brzo povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom i smanjuje negativnog uticaja na životnu sredinu. Takođe, energetska efikasnost ima više pozitivnih uticaja na zajednicu, od kojih su najznačajniji uticaj na zaštitu životne sredine i otvaranje novih radnih mjesta.