20. septembar – Na zračenje čeka 67 pacijenata

0
258

Prema najnovijoj listi čekanja Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), na kojoj se nalazi oko 400 građana koji nijesu obavili pregled i dobili terapiju, 67 oboljelih od kancera čeka na zračenje, uglavnom zbog nedostatka aparata za zračenje.

Iz Kliničkog centra saopštili su da je zbog velikog opterećenja aparat za spoljašnje zračenje podložan čestim kvarovima. Građani su se u proteklih pola godine žalili da zbog kvara aparata čekaju na zračenje, za koji ne postoji alternativa. U istom ovom periodu konzilijum Kliničkog uputio je 21 pacijenta na zračenje u inostranstvu, što je državu koštalo oko 80.000 eura.

Klinika za onkologiju i radioterapiju (KOR) trenutno raspolaže jednim aparatom za spoljašnje i jednim za unutrašnje zračenje koji su instalitrani u novoizgrađenoj i po savremenim standardima opremljenoj zgradi, predatoj na upotrebu 12. jula 2010. godine. Postojeći aparat je zbog preopterećenosti podložan povremenim kvarovima, koje otklanjamo u najkraćem mogućem roku. Kako bi pacijenti blagovremeno koristili ovaj vid zdravstvene usluge, KCCG je preduzeo aktivnosti za nabavku još jednog aparata čija je instalacija u toku, ističu iz KCCG.
Iz Kliničkog centra Crne Gore objašnjavaju da se liste čekanja mjesečno ažuriraju i objavljuju na sajtu njihove ustanove i da su one u proteklih godinu i po znatno smanjene.
Napominjemo da su liste čekanja u našoj ustanovi najmanje u regionu, poručuju iz KCCG.
Iz Fonda za zdravstveno osiguranje saopštili su da za svakog oboljelog koji se uputi u inostranstvo, na liječenje zračnom terapijom sa moduliranim intenzitetom, za tu medicinsku uslugu moraju da odvoje između 1.800 i 6.000 eura.
– U 2018. godini, do 19. septembra, na liječenje zračnom terapijom sa moduliranim intenzitetom Fond za zdravstveno osiguranje je na osnovu konzilijarnog predloga Kliničkog centra uputio u Banjaluku 13 pacijenata, a za Tursku devet. Ukupna cijena tretmana po pacijentu zavisi od broja frakcija i kreće se od 1.800 do 6.000 eura, ističu iz Fonda.