20. septembar – Liječenje kancera okupilo naučnike Jugoistočne Evrope u inicijativi za izgradnju zajedničkog instituta

0
10

Da li će Crna Gora biti zemlja domaćin Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIST), koji će okupiti naučnike i istraživače ovog regiona u borbi protiv kancera i liječiti pacijente radioterapijom teškim jonima, uz biomedicinska, klinička i druga ispitivanja, odluka je koju će vrlo brzo donijeti Radna grupa za izbor zemlje domaćina SEEIST-a.

– Važnost ove inicijative ogleda se prvenstveno u tome što je terapija protonima i jonima jedina metoda “zračenja” koja se upotrebljiva nad tumorima neosjetljivim na konvencionalne metode zračenja, takozvanim radiorezistentnim tumorima, zatim tumorima okruženim zdravim osjetljivim djelovima tkiva, kao npr. tumori mozga, a ujedno je i jedina terapija za trudnice i djecu – objasnila je prof. Mara Šćepanović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, člano Nadzornog odbora ove inicijative

Ona je u februaru ove godine imenovana od Vlade Crne Gore, za člana Nadzornog komiteta, koji čine po dva predstavnika zemalja članica SEEIST inicijative: sve bivše članice SFRJ (Hrvatska ad referendum), Bugarska i Grčka. Nadzorni komitet SEEIIST-a je, da bi mogao da konkuriše za razne fondove, 2019. godine osnovao SEEIIST Asocijaciju koja ima sjedište u Ženevi.

– Gdje god Institut bio u regionu, naši pacijenti će imati pristup liječenju, a naši istraživači će imati mogućnost korišćenja opreme za svoja istraživanja.

Savezna vlada Švajcarske, koja podržava ovu inicijativu, bila je domaćin tj. organizator XII sastanka Nadzornog komiteta (SC) u Bernu na kojoj su ministri zemalja regiona još jednom izrazili svesrdnu posvećenost ovoj inicijativi.

Crna Gora već planirala lokaciju za potencijalnu izgradnju dijela ili cijelog Instituta, a koja ispunjava trenutne uslove za lokaciju. Planirano mjesto ima površinu od oko 60.000m2, kompletnu infrastrukturu, nekoliko kilometara je udaljeno od aerodroma i nalazi se na oko 10 km udaljenosti od Kliničkog centra Crne Gore.

Prof. Šćepanović zaključuje da je riječ o istorijski važnom projektu koje će donijeti višestruke benefite, kako na na polju zdravlja ljudi tako i na polji razvoja naučnog potencijala Crne Gore i razvoja nauke uopšte.