21. april – Vijeće Evrope upozorava na korupciju u zdravstvu zbog pandemije

0
199

Grupa država protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO) upozorila je na rizike od porasta korupcije zbog epidemije Covida 19 u sektoru zdravstva te je pozvala države na maksimalnu transparentnost.

GRECO je objavio smjernice za 50 članica Vijeća Evrope u cilju sprečavanja korupcije u kontekstu zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa.

– Erupcija epidemije Covida-19 povećava rizike od korupcije, a posebno je ranjiv sektor zdravstva, posebno zbog potrebe za hitnom zaštitom medicinskim materijalom, pojednostavljenjem pravila nabavke, pretrpanih bolničkih ustanova i preopterećenog medicinskiog osoblja – navodi GRECO.

Predsjednik grupe Marin Mrčela naglašava da se zbog pandemije, a s obzirom na koncentraciju moći, ukidanje određenih prava i sloboda te ubrizgavanja velikih svota novca u ekonomiju kako bi se kriza prebrodila, ne smiju podcijeniti rizici od porasta korupcije.

Koruptivne prakse mogu pogoditi sve javne i privatne sektore i mogu se pojaviti u obliku podmićivanja u uslužnim djelatnostima povezanim sa zdravstvom, sukoba interesa i lobiranja u istraživanju i razvoju novih proizvoda, komercijalizacije medicinskih proizvoda i prevara povezanih s Covidom 19, tj. reklamiranja falsifikovanih ljekova, naglašava GRECO.

Stoga ta grupa poziva središnje, ali i regionalne te lokalne vlasti, na maksimalnu transparentnost i komunikaciju prilikom donošenja odluka.

GRECO, osnovan 1999. u cilju jačanja kapaciteta članica u borbi protiv korupcije, okuplja 47 članica Vijeća Evrope te Bjelorusiju, Kazahstan i SAD.