svijet jun 2021

21. maj – Zaposleni porodilišta moraju koristiti rodno neutralan jezik – Velika Britanija

/Objavio / 0