21. mart – Saradnjom do uspješnog transplantacionog programa

0
346

Hrvatsko ministarstvo zdravstva sarađivaće sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore u oblasti doniranja organa i transplantacija, kako bi ova grana medicine u Crnoj Gori doživjela afirmaciju kakvu zaslužuje u jednom zdravstvenom sistemu, zaključak je sastanka održanog u Zagrebu.

Sastanku su prisustvovali Državni sekretar Ministarstva zdravlja Crne Gore Milovan Vujović, generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu prof dr Vesna Miranović, Državni sekretar Ministarstva zdravstva Hrvatske Željko Plazonić, pomoćnica ministra zdravstva Hrvatske Ružica Palić Kramarić, Nacionalna koordinatorka za transplantaciju Mirela Bušić i Martina Anušić Juričić iz Zavoda za transplantaciju i biomedicinu.

Crna Gora će iskoristiti bogato iskustvo Hrvatske u oblasti transplantacije organa, koje ih je kvalifikovalo da budu u vrhu evropske transplantacione medicine.

Crna Gora je u avgustu 2016.godine usvojila Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, u kome je definisan niz Pravilnika, Protokola, Uputstava i Upitnika koji prate transplantacione postupke, čije donošenje je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, a koje je neophodno da bi Zakon bio u potpnosti primjenljiv.

Paralelno sa upotpunjavanjem pravnog okvira za sprovođenje postupka transplantacije, koristićemo iskustva Hrvatske u sprovođenju kontinuirane kampanje podizanja svijesti građana o doniranju organa.

Hrvatske kolege dale su podršku nastavku saradnje sa crnogorskim zdravstvenim sistemom koja je počela prije 5 godina i rezultirala potpisivanjem Protokola o saradnji u području transplantacione medicine, po kojem je pacijentima iz Crne Gore omogućen pristup Eurotransplantu.