21. oktobar – ODRŽAN PRVI KONGRES PREVENTIVNE PEDIJATRIJE

0
406

1Asocijacija preventivne pedijatrije Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke Vlade Crne Gore, organizovala je prvi Kongres preventivne pedijatrije Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, koji se održao u hotelu „Splendid“, u Bečićima. Na svečanom otvaranju kongresa, predsjednik Asocijacije preventivne pedijatrje Crne Gore i direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić je kazao da ovaj stručni skup, po mnogo čemu treba da bude prekretnica u napretku, statusu i očuvanju pedijatrijske medicine kao temelja zdravstvenog sistema. Pedijatrija je jedina grana medicine koja je isključivo zadužena za dobrobit novorođenčadi, djece i adolescenata uključujući njihovo zdravlje, njihov mentalni, fizički i psihološki rast i razvoj, kao i priliku da ostvare svoj puni potencijal u odraslom dobu. Generalna direktoka Direktorata za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, dr Mira Jovanovski Dašić kazala je da preventivna pedijatrija ima za cilj prevenciju bolesti kod djece i, umjesto da se fokusira samo na izlječenje bolesti, daje akcenat njenom sprječavanju, ističući da samo prevencijom bolesti, dijete može da dostigne svoj genetski potencijal. – Period detinjstva, kao ne manje važan aspekt, ima ključni uticaj na kvalitet života koji će dijete imati kao odrasla osoba, pa se fokus ne može staviti samo na dio koji se odnosi na liječenje, već na preventivni dio zdravstvene zaštite na zdravstvene determinante, na ekonomske, ekološke i socijalne uslove, na zdravlje i blagostanje u raznim fazama života djeteta, a mi pedijatri to prepoznajemo na najbolji način. Veći dio morbiditeta i mortaliteta kod djece i mladih se može spriječiti. Ovaj kongres preventivne pedijatrije ima i cilj da se, razmjenom iskustava i stručnog znanja, pomogne boljem razumijevanju značaja prevencije u pedijatriji tj. oblasti preventivne pedijatrije i srodnih disciplina. Sigurna sam da će eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, zanimljivim i nadasve korisnim temama, dati izuzetan značaj ovom međunarodnom skupu i unapređenju nauke na polju pedijatrijske medicine – kazala je dr Dašić.