21. oktobar – ODRŽAN XV KONGRES LJEKARA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

0
404

Kongres ljekara Crne Gore je održan od 21. do 25. oktobra u Bečićima, a raspravljalo se o statusu profesije, savremenim medicinskim dostignućima, intrahospitalnim infekcijama, dijabetu i drugim temama iz medicine i stomatologije.

Petnaesti Kongres ljekara organizovali su Društvo ljekara i Ljekarska Komora Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Prvi kongres ljekara Crne Gore održan je 1957. godine.

Predsjednica naučnog odbora Kongresa, dr Nada Vučinić je podsjetila da od tada slijedi dug period intenzivnog razvoja zdravstva, medicinske nauke i prakse u Crnoj Gori. – Kongresne teme koje odgovaraju sadašnjem trenutku u zdravstvu Crne Gore pobudile su veliko interesovanje ljekara, što je od velikog značaja za dalji progres u medicinskoj nauci -kazala je dr Vučinić.

Kongres je otvorio crnogorski ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt – Zdravstveni sistem svake države predstavlja stub oslonca, sigurnosti i razvoja društva, a ljekari kreatori ukupnog dešavanja u zdravstvenom sistemu. Zdravstvo je, danas, oblast visokih ulaganja u fundamentalnu medicinsku nauku, tehnologiju i organizaciju. Cilj svih pomenutih ulaganja jeste zdravlje i zadovoljstvo čovjeka kao gradivne i integrativne jedinke savremenog i uspješnog društva. Odsustvo bolesti, psihofizičko i socijalno blagostanje su vrhunski ciljevi zdravlja – iconditio sine qua non savremenog trenutka – kazao je ministar Šegrt.