15. oktobar – ODRŽAN KONGRES OFTALMOLOGA

0
387

Prvi kongres oftalmologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem i 12. kongres Udruženja oftalmologa jugoistočne Evrope održan je u Bečićima, u hotelu Mediteran od 15. do 18. oktobra.

Organizator ovog skupa je bilo Crnogorsko oftalmološko društvo, a predsjednica kongresa je bila dr Antoaneta Adžić Zečević.

Naučnim odborom je predsjedavao prof. dr Zoran Kuljača iz Beograda, a ostale članove su činili: doc. dr Antoaneta Adžić Zečević iz Podgorice, prof. dr Miroslav Vukosavljević iz Beograda i doc. dr Milka Mavija iz Banja Luke, dok su organizacioni odbor činili: dr Edita Files Bradović, predsjednica, dr Antoaneta Adžić Zečević, dr Sanja Borović, dr Biljana Milojko i dr Danijela Đurović Raonić.