22. april – CEZANA USPJEŠNO SPROVODI PLAN KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

0
338

07Aktivnosti, u okviru Plana kontinuirane medicinske edukacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, koju je krajem 2015. godine, usvojilo Ministarstvo zdravlja, koje realizuje Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore, sprovode se prema predviđenoj dinamici. Centar za nauku KCCG tokom februara 2016. godine organizovao je 13 stručnih predavanja, koje je pratilo 456 zdravstvenih radnika, a zastupljene su bile teme iz oblasti: ortopedije, radiologije, reumatologije, urgentne medicine, genetike i sudske medicine. Dva edukativna skupa organizovana su za medicinske sestre i tehničare, a u tom periodu, kroz studijsku posjetu Beogradu, realizovana i je edukacija iz oblasti ortopedije.

U martu 2016.godine organizovano je 15 edukativnih skupova, u formi predavanja, na kojima je učestvovalo 694 ljekara i medicinskih sestara i tehničara, iz oblasti neurologije, ortopedije, psihijatrije, transfuzije krvi, urgentne medicine. Tokom marta organizovane su studijske posjete u cilju edukacije za crnogorske ljekare iz oblasti kardiologije i ortopedije u Beogradu, kao i dvije edukativne radionice za medicinske sestre i tehničare.