22. april – Pokloni ljekarima u novom Zakonu – Srbija

0
290

Srbija je dobila novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a sa njim stiže i odredba koja je poslednjih dana posebno u fokusu javnosti: koliko vrijedan poklon pacijent može da da ljekaru ili zdravstvenom radniku, a da to nije korupcija?
Nenovčani poklon, ukupne vrijednosti jedne neto prosječne plate u Srbiji, od sada se smatra poklonom manje vrijednosti. Da li je Zakonom legalizovana korupcija u zdravstvu – kako dio srpske javnosti tumači ove odredbe ili je Vlada određivanjem vrijednosti dozvoljenih poklona željela da korupciji baš stane na put?
Kod ljekara sa poklonom do 426 eura u Srbiji od sada takav čin nije mito i nije korupcija. I to od kada je u Skupštini Srbije, početkom aprila, usvojen Zakon o zdravstevnoj zaštiti, koji kaže: pacijent ljekaru može da iskaže zahvalnost poklonom manje vrednosti. A to je nenovčani poklon čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5 odsto prosječne plate – 23 eura, a ukupna vrijednost nije veća od prosječne neto plate – 426 eura.
Takva odredba naišla je na oštre kritike dijela javnosti, ali u Ljekarskoj komori Srbije u novom Zakonu čitaju isključivo namjeru Vlade da se odlučnije bori protiv korupcije. Pojašnjavaju da je u pomenutom članu Zakona uvaženo mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, koja je insistirala na jasnom definisanju – do koje vrijednosti ide dozvoljeni poklon.