26. april – Formira se banka reproduktivnih ćelija – Srbija

0
283

Jajne ćelije i spermatozoidi moći će da se doniraju i pozajmljuju iz Banke reproduktivnih ćelija, koja će biti formirana u Srbiji, i iz inostranih banaka, ali uvoz i izvoz neće važiti za embrione. Setom od devet pravilnika, koje je potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji stupaju na snagu, strogo su definisani kriterijumi ko može biti donor i ko može i pod kojim uslovima da koristi reproduktivni materijal. Dr Vesna Rakonjac, v. d. direktora Uprave za biomedicinu rekla je da je ta banka u fazi formiranja, ali da ne treba očekivati da će već sjutra moći da se doniraju ili pozajme reproduktivne ćelije donora: – Jedan od sledećih koraka biće promocija donorstva reproduktivnih ćelija. U međuvremenu treba riješiti, recimo, ko će i u kojoj mjeri pokrivati troškove analiza za donore koje će morati da obave donori, za koje su kriterijumi vrlo strogi – kazala je dr Rakonjac. Predviđeno je da Banka prije izbora i čuvanja ćelija uradi sve laboratorijske testove kako potencijalnih davalaca, koji za to neće dobijati nikakvu nadoknadu, tako i oba partnera od čijih ćelija se stvara embrion. Polne ćelije moći će da doniraju muškarci do najviše 40 godina, i žene između 21. i 34. godine.