22. april – VAKCINACIJA NE IDE PO PLANU UPOZORAVAJU IZ SZO

0
380

svijet3Globalni ciljevi vakcinacije ne ispunjavaju se po planu, upozoravaju iz Svjetske zdravstvene organizacije. Napredak ka globalnim ciljevima vakcinacije za 2015. godinu je daleko ispod previđenog, jer kod jedno od petoro djece nedostaje imunizacija. Postizanjem postavljenih ciljeva omogućilo bi se sprečavanje 1,5 miliona smrtnih slučajeva svake godine koji su posljedica bolesti koje se mogu spriječiti. U Svjetskoj nedelji imunizacije 2015 (24-30. april), Svjetska zdravstvena organizacije pozvala je sve zemlje da ulože dodatne napore da bi se željeni cilj imunizacije postigao. U 2013. godini, blizu 2 miliona odojčadi nije dobilo DTP3 vakcinu (difterija, tetanus, pertusis), što se prije svega odnosi na djecu u najsiromašnijim i najvurnelabilnijim djelovima svijeta.

Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala na okončanje nepotrebne invalidnosti i smrti uzrokovane nevakcinacijom. „Svjetska nedelja imunizacije poziva na jačanje globalne platforme i ulaganje napora da se obezbjedi vakcinacija svakog djetete, gdje god da živi,“ rekao je dr Flavijo Bustreo, pomoćnik generalnog direktora SZO-a za zdravlje porodice, žena i djece.

„Ključno je da globalna zajednica učini kolektivni i suštinski napor da se napredak ka željenim ciljevima vrati na pravi put,“ kazao je dr Bustreo.