22. januar – Novi pravilnik o specijalizacijama – Hrvatska

0
241

Na snagu je stupio novi Pravilnik o specijalizacijama doktora medicine, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja sa kompromisnim rješenjem po kojem su ljekari obvezni da nakon završene specijalizacije se vrate na rad u zdravstvenu ustanovu koja im je finansirala specijalističko usavršavanje, ali i da mogu otići uz odobrenje Ministarstva zdravlja iz ustanove uz manju odštetu u slučaju ranijeg prekida ugovora, koje neće morati sami plaćati, odnosno, bolnica ili dom zdravlja u koju ljekar prelazi moraće da plati odštetu ustanovi iz koje prelazi, pri čemu maksimalni iznos odštete za godine provedene na specijalizaciji iznosi 30.000 eura. Ljekar će iznos odštete morati da plati sam ako ugovor raskine zbog prelaska u privatnu ustanovu ili zbog odlaska na rad u inostranstvo.
Ministar zdravlja Milan Kujundžić smatra da je novi pravilnik pravičan, iako ne i idealan. Ocijenio je kako pravilnik ne sputava mlade ljekare u razvoju karijere, pa i u odlasku, a sa druge strane daje određenu sigurnost županijama, kao vlasnicima zdravstvenih ustanova na svom području, da će kroz odštetu moći da pokriju finansijski i ljudski deficit.
Novi Pravilnik o specijalizacijama zamjenjuje onaj iz prošle godine, koji je omogućio ljekarima da se nakon specijalizacije ne vrate u zdravstvenu ustanovu da odrade vrijeme provedeno na specijalizaciji i da za to plate minimalnu odštetu. Kritičari pravilnika su tada tvrdili da su na taj način mnoge manje bolnice dovedene u opasnost da ostanu bez ljekara, dok su se specijalizanti žalili da su bili izloženi nepravednim ugovorima, koji su trajali duže od vremena provedenog na specijalizaciji, a za raniji raskid ugovora morali se plaćati i do 1,2 miliona kuna odštete.