22. jun – Zavod za gerontologiju i palijativnu medicinu potreban Nišu – Srbija

0
236

I dalje postoji potreba da se formira Zavod za gerontologiju i palijativnu medicinu, zaključak je Saveta za zdravstvo Grada Niša.
– Naše stanovništvo je uglavnom staračko i potrebno je da se obezbijedi takva ustanova koja će brinuti o njihovim zdravstvenim i drugim potrebama na adekvatan način. Zbog toga je i donijeta doluka o ponovnom pokretanju peticije za formiranje Zavoda – rekao je predsjednik Savjeta za zdravstvo prof. dr Branislav Tiodorović.
2013. godine Gradsko vijeće usvojilo je Statut rada ove ustanove, kada je rečeno da će sredstva za funkcionisanje Zavoda obezbijediti država i da će određeni broj ljekara i medicinskih radnika, koji već rade u zdravstvenim ustanovama, biti prebačeni u novoformiranu ustanovu. Međutim, do sada se to nije deslio.
Tiodorović je istakao i da je situacija u niškom zdravstvu dobra i da nijedna medicinska ustanova nije u blokadi.