22. novembar – Bolja zdravstvena zaštita za Rome

0
275

Dom zdravlja Podgorica i nevladina organizacija Romski savjet, potpisali su Memorandum o saradnji čiji je cilj, kako je saopšteno, unaprjeđenje saradnje u procesu inkluzije romske populacije i efikasnije ostvarivanje prava na primarnu zdravstvenu zastitu. – Memorandumom su predviđene i zajedničke aktivnosti na poboljšanju realizacije vakcinacije romske djece, upoznavanju Roma sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i redovno obavljanje preventivnih pregleda – saopšteno je iz Doma zdravlja.

Pored toga, kako su naveli, aktivnosti će biti usmjerene na edukaciju i promociju zdravih stilova života, kao i na upoznavanje zdravstvenih radnika u Domu zdravlja Podgorica, sa običajima i potrebama romske populacije.