22. novembar – ZAVOD ZA TRANSFUZIJU CG ORGANIZOVAO SEMINAR

0
344

5_resizeZavod za transfuziju krvi Crne Gore je 22. i 23.11.2016. godine, u okviru dokumenta Ministarstva zdravlja Crne Gore „Plan kontinuirane medicinske edukacije 2016“, organizovao dvodnevni seminar na temu „Principi i značaj hemovigilance – zakonska regulativa“. Skupu su prisustvovali transfuziolozi, kliničari, predstavnici Ministarstva zdravlja i Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore.
Na otvaranju seminara govorila je generalna direktorica Direktorata za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, dr Mira Jovanovski-Dašić. O hemovigilanci u EU Direktivama kao i o načinu izvještavanja o ozbiljnim štetnim reacijama i događajima Evropskoj komisiji, učesnike je upoznala inostrana ekspertkinja dr Vanja Nikolac, voditeljica Službe za inspekciju krvi, tkiva i stanica, Sektor inspekcijijskih poslova u Ministarstvu zdravlja Hrvatske.
Prim. dr Gordana Rašović, direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore je govorila o hemovigilanci iz ugla zakonske regulative u našoj zemlji, a analizu prijavljivanja neželjenih transfuzijskih reakcija u Crnoj Gori predstavila je mr sci dr Tamara Šćepanović, transfuziolog.
Na kraju oba radna dana, organizovane su radionice koje su rezultirale finalizovanjem prijedloga forme obrazaca za prijavljivanje ozbiljnih štetnih događaja i reakcija vezanih za transfuziju krvi.
Osim podizanja svijesti o značaju prijavljivanja neželjenih transfuzijskih reakcija i događaja, zajedničko formiranje jedinstvenog plana aktivnosti u cilju implementacije nacionalnog sistema hemovigilance, čini da ovaj seminar smatramo vrlo uspješnim i korisnim.