23. decembar – REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOST – UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

0
304

03Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, sa saradnicima, sastanak sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanovama. Tema sastanka, kojem su prisustvovali direktori Fonda za zdravstveno osiguranje, Institita za javno zdravlje, ZU Apoteke Crne Gore Montefarm, Kliničkog centra Crne Gore, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za transfuziju krvi, svih opštih i specijalnih bolnica i domova zdravlja, bila je realizacija programskih aktivnosti s krajnjim ciljem unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Ministar dr Hrapović je, u uvodnom obraćanju, istakao da je obezbjeđivanje uređenog i efikasnog zdravstvenog sistema, na stabilnim finansijskim osnovama, u čijem je središtu pacijent, prioritetan zadatak Ministarstva zdravlja. Zajednički cilj svih zdravstvenih ustanova je, kako je naveo, podizanje nivoa povjerenja građana u zdravstveni sistem, kroz obezbjeđivanje kvalitetnije i efikasnije zdravstvene zaštite, edukaciju i stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika, nastavak započetih i uvođenje novih preventivnih programa, bolju iskorišćenost bolničkih kapaciteta, smanjenje listi čekanja na medicinske procedure i intervencije, efikasnije korišćenje zdravstvenih tehnologija i poboljšanje standarda zaposlenih u zdravstvenom sistemu.